Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 13,52 Km2
Altitud 291 m
Població (a 01-01-2018) 258 h
Litoral No
Capital Marganell
Distància -
Codi ajuntament 0824230008

Divisió territorial postal

  • 08298

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082423 00 00 0 00 Marganell
Entitat singular 082423 00 01 7 00 Colònia Puig, la - 1 24 25
Disseminat 082423 00 01 7 99 Colònia Puig, la -Disseminat- - 1 24 25
Entitat singular 082423 00 02 2 00 Casot, el - 61 40 101
Disseminat 082423 00 02 2 99 Casot, el -Disseminat- - 61 40 101
Entitat singular 082423 00 03 8 00 Pla de Roldors - 8 16 24
Disseminat 082423 00 03 8 99 Pla de Roldors -Disseminat- - 8 16 24
Entitat singular 082423 00 04 3 00 Marganell - 56 48 104
Nucli 082423 00 04 3 01 Marganell - 22 18 40
Disseminat 082423 00 04 3 99 Disseminat de Marganell - 34 30 64
Entitat singular 082423 00 05 6 00 Santa Cecília - 1 3 4
Disseminat 082423 00 05 6 99 Santa Cecília -Disseminat- - 1 3 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082423 01 Cal Janet Raval
Unitat població 082423 02 Cal Nen Raval
Unitat població 082423 03 Calsina, la Urbanització
Unitat població 082423 04 Carrer de la Tenda, el Raval
Unitat població 082423 05 Casot, el Urbanització
Unitat població 082423 06 Cisó, el Raval
Unitat població 082423 07 Colònia Puig, la Colònia
Unitat població 082423 08 Marganell Població
Unitat població 082423 09 Pla de Roldors, el Masos

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-12-15 Canvi de nom
  • Abans: 082423 Santa Cecília de Montserrat
  • Després: 082423 Marganell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,30 Km2 679 m
  • Després: 13,52 Km2 291 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages