Skip to main content

082457 Santa Coloma de Gramenet

Característiques generals
Valor
Superfície 6,99 km²
Altitud 56 m
Població (a 01-01-2020) 120443 h
Litoral No
Capital Santa Coloma de Gramenet
Distància -
Codi ajuntament 0824570005

Divisió territorial postal

 • 08921
 • 08922
 • 08923
 • 08924

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082457 00 00 0 00 Santa Coloma de Gramenet
Entitat singular 082457 00 01 7 00 Santa Coloma de Gramenet - 59527 60916 120443
Nucli 082457 00 01 7 01 Santa Coloma de Gramenet - 59527 60916 120443
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082457 01 Santa Coloma de Gramenet Ciutat

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 01015
 • 01016
 • 01017
 • 01018
 • 01019
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013
 • 03014
 • 03015
 • 03016
 • 03017
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04011
 • 04012
 • 04013
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 05009
 • 05011
 • 05012
 • 05013
 • 05014
 • 05015
 • 05016
 • 05018
 • 05019
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06008
 • 06009
 • 06011
 • 06012
 • 06014

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 18 Santa Coloma de Gramenet
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP38 Santa Coloma de Gramenet
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT04 Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 13 Barcelonès
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082457 Santa Coloma de Gramanet
 • Després: 082457 Santa Coloma de Gramenet
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 7,10 km² 56 m
 • Després: 6,99 km² 56 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP38 Santa Coloma de Gramenet