Skip to main content

082861 Torre de Claramunt, la

Característiques generals
Valor
Superfície 15,01 Km2
Altitud 363 m
Població (a 01-01-2018) 3716 h
Litoral No
Capital Torre de Claramunt, la
Distància -
Codi ajuntament 0828610007

Divisió territorial postal

  • 08789

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082861 00 00 0 00 Torre de Claramunt, la
Entitat singular 082861 00 01 7 00 Torre Baixa, la - 66 67 133
Nucli 082861 00 01 7 01 Torre Baixa, la - 66 67 133
Entitat singular 082861 00 02 2 00 Torre de Claramunt, la - 761 769 1530
Nucli 082861 00 02 2 01 Torre de Claramunt, la - 749 759 1508
Disseminat 082861 00 02 2 99 Disseminat de la Torre de Claramunt - 12 10 22
Entitat singular 082861 00 03 8 00 Vilanova d'Espoia - 73 78 151
Nucli 082861 00 03 8 01 Vilanova d'Espoia - 64 65 129
Disseminat 082861 00 03 8 99 Disseminat de Vilanova d'Espoia - 9 13 22
Entitat singular 082861 00 04 3 00 Ca l'Anton - 166 141 307
Nucli 082861 00 04 3 01 Ca l'Anton - 165 140 305
Disseminat 082861 00 04 3 99 Disseminat de Ca l'Anton - 1 1 2
Entitat singular 082861 00 05 6 00 Pinedes de l'Armengol, les - 683 585 1268
Nucli 082861 00 05 6 01 Pinedes de l'Armengol, les - 683 585 1268
Entitat singular 082861 00 06 9 00 Xaró, el - 67 74 141
Nucli 082861 00 06 9 01 Xaró, el - 67 74 141
Entitat singular 082861 00 07 5 00 Pla de la Torre, el - 32 40 72
Nucli 082861 00 07 5 01 Pla de la Torre, el - 32 40 72
Entitat singular 082861 00 08 1 00 Serra, la - 19 14 33
Nucli 082861 00 08 1 01 Serra, la - 19 14 33
Entitat singular 082861 00 09 4 00 Camaró - 44 37 81
Nucli 082861 00 09 4 01 Camaró - 44 37 81
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082861 01 Ca l'Anton Urbanització
Unitat població 082861 02 Pinedes de l'Ermengol, les Urbanització
Unitat població 082861 03 Pla de la Torre, el Urbanització
Unitat població 082861 04 Serra, la Barri
Unitat població 082861 05 Torre Baixa, la Població
Unitat població 082861 06 Torre de Claramunt, la Població
Unitat població 082861 07 Vilanova d'Espoia Població
Unitat població 082861 08 Xaró Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082861 Torre de Claramunt
  • Després: 082861 Torre de Claramunt, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,80 Km2 363 m
  • Després: 15,01 Km2 363 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès