Skip to main content

083073 Vilanova i la Geltrú

Característiques generals
Valor
Superfície 33,99 km²
Altitud 22 m
Població (a 01-01-2023) 68854 h
Litoral
Capital Vilanova i la Geltrú
Distància -
Codi ajuntament 0830730008

Divisió territorial postal

 • 08800

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 083073 00 00 0 00 Vilanova i la Geltrú
Entitat singular 083073 00 01 7 00 Vilanova i la Geltrú - 33250 35604 68854
Nucli 083073 00 01 7 01 Vilanova i la Geltrú - 33250 35604 68854
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 083073 01 Aragai, l' Urbanització
Unitat població 083073 02 Camí de l'Apotecari, el Urbanització
Unitat població 083073 03 Collada, la Urbanització
Unitat població 083073 04 Corral d'en Milà, el Urbanització
Unitat població 083073 05 Corral del Roc, el Urbanització
Unitat població 083073 06 Fondo de Siumella, el Urbanització
Unitat població 083073 07 Ibersol Urbanització
Unitat població 083073 08 Mas Baró, el Urbanització
Unitat població 083073 09 Mas de l'Artís, el Urbanització
Unitat població 083073 10 Mas d'en Puig, el Urbanització
Unitat població 083073 11 Masia Cabanyes, la Urbanització
Unitat població 083073 12 Mas Mata, el Urbanització
Unitat població 083073 13 Mas Ricard, el Urbanització
Unitat població 083073 14 Mas Roquer, el Urbanització
Unitat població 083073 15 Mas Tapet, el Urbanització
Unitat població 083073 16 Mas Xicarró, el Urbanització
Unitat població 083073 17 Palmeres, les Urbanització
Unitat població 083073 18 Pas del Bou, el Urbanització
Unitat població 083073 19 Pau de l'Hostal, el Urbanització
Unitat població 083073 20 Pi Gros, el Urbanització
Unitat població 083073 21 Pi Torrat, el Urbanització
Unitat població 083073 22 Plana, la Urbanització
Unitat població 083073 23 Racó de Santa Llúcia, el Urbanització
Unitat població 083073 24 Roquetes, les Polígon industrial
Unitat població 083073 25 Santa Maria de Cubelles Urbanització
Unitat població 083073 26 Torre del Veguer, la Urbanització
Unitat població 083073 27 Vilanova i la Geltrú Vila

Seccions censals (a 01-01-2023)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04011
 • 04012
 • 04013
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 04017

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 14 Vilanova i la Geltrú
Divisió territorial educativa DE12 Penedès
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP43 Garraf
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC17 Garraf
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 17 Garraf
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1976-09-03 Canvi de nom
 • Abans: 083073 Villanueva y Geltrú
 • Després: 083073 Vilanova i la Geltrú
1985-11-13 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE01 Barcelona
 • Després: DE04 Barcelona 2 (comarques)
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 33,50 km² 22 m
 • Després: 33,99 km² 22 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP43 Garraf
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE04 Barcelona 2 (comarques)
 • Després: DE12 Penedès