Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 16,28 km²
Altitud 181 m
Població (a 01-01-2020) 5654 h
Litoral No
Capital Anglès
Distància -
Codi ajuntament 1700840003

Divisió territorial postal

  • 17160

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170084 00 00 0 00 Anglès
Entitat singular 170084 00 01 7 00 Anglès - 2734 2742 5476
Nucli 170084 00 01 7 01 Anglès - 2734 2742 5476
Entitat singular 170084 00 02 2 00 Cuc - 7 9 16
Nucli 170084 00 02 2 01 Cuc - 7 9 16
Entitat singular 170084 00 03 8 00 Farga, la - 1 2 3
Nucli 170084 00 03 8 01 Farga, la - 1 2 3
Entitat singular 170084 00 04 3 00 Mines del Sant Pare - 10 7 17
Nucli 170084 00 04 3 01 Mines del Sant Pare - 10 7 17
Entitat singular 170084 00 05 6 00 Pla d'Amunt - 48 51 99
Disseminat 170084 00 05 6 99 Pla d'Amunt -Disseminat- - 48 51 99
Entitat singular 170084 00 06 9 00 Pla d'Avall - 17 26 43
Disseminat 170084 00 06 9 99 Pla d'Avall -Disseminat- - 17 26 43
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170084 01 Anglès Vila
Unitat població 170084 02 Cuc, el Veïnat
Unitat població 170084 03 Farga, la Veïnat
Unitat població 170084 04 Mines del Sant Pare, les Raval
Unitat població 170084 05 Pla d'Amont, el Veïnat
Unitat població 170084 06 Pla d'Avall, el Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170084 Anglés
  • Després: 170084 Anglès
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,10 km² 181 m
  • Després: 16,28 km² 181 m