Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 8,46 Km2
Altitud 113 m
Població (a 01-01-2018) 535 h
Litoral No
Capital Campllong
Distància -
Codi ajuntament 1703880001

Divisió territorial postal

  • 17457

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170388 00 00 0 00 Campllong
Entitat singular 170388 00 01 7 00 Campllong - 155 154 309
Nucli 170388 00 01 7 01 Campllong - 155 154 309
Entitat singular 170388 00 02 2 00 Can Bosc - 9 8 17
Disseminat 170388 00 02 2 99 Can Bosc -Disseminat- - 9 8 17
Entitat singular 170388 00 03 8 00 Can Canyet - 21 18 39
Disseminat 170388 00 03 8 99 Can Canyet -Disseminat- - 21 18 39
Entitat singular 170388 00 04 3 00 Can Dionís - 11 9 20
Disseminat 170388 00 04 3 99 Can Dionís -Disseminat- - 11 9 20
Entitat singular 170388 00 05 6 00 Can Falgueres - 7 14 21
Disseminat 170388 00 05 6 99 Can Falgueres -Disseminat- - 7 14 21
Entitat singular 170388 00 07 5 00 Bruguera, la - 50 59 109
Disseminat 170388 00 07 5 99 Bruguera, la -Disseminat- - 50 59 109
Entitat singular 170388 00 08 1 00 Ferreries, les - 10 10 20
Disseminat 170388 00 08 1 99 Ferreries, les -Disseminat- - 10 10 20
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170388 01 Bruguera, la Caseria
Unitat població 170388 02 Campllong Població
Unitat població 170388 03 Can Bosc Caseria
Unitat població 170388 04 Can Canyet Caseria
Unitat població 170388 05 Can Dionís Caseria
Unitat població 170388 06 Can Pou Caseria
Unitat població 170388 07 Falgueres, les Caseria
Unitat població 170388 08 Ferreries, les Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170388 Campllonch
  • Després: 170388 Campllong
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,70 Km2 113 m
  • Després: 8,46 Km2 113 m