Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 44,30 km²
Altitud 217 m
Població (a 01-01-2020) 729 h
Litoral No
Capital Canet d'Adri
Distància -
Codi ajuntament 1704050006

Divisió territorial postal

  • 17199
  • 17843

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170405 00 00 0 00 Canet d'Adri
Entitat singular 170405 00 01 7 00 Adri - 37 32 69
Disseminat 170405 00 01 7 99 Adri -Disseminat- - 37 32 69
Entitat singular 170405 00 02 2 00 Biert - 12 7 19
Disseminat 170405 00 02 2 99 Biert -Disseminat - 12 7 19
Entitat singular 170405 00 03 8 00 Canet d'Adri - 209 200 409
Nucli 170405 00 03 8 01 Canet d'Adri - 138 132 270
Disseminat 170405 00 03 8 99 Disseminat de Canet d'Adri - 71 68 139
Entitat singular 170405 00 04 3 00 Montcal - 65 67 132
Disseminat 170405 00 04 3 99 Montcal -Disseminat- - 65 67 132
Entitat singular 170405 00 05 6 00 Rocacorba - 0 0 0
Disseminat 170405 00 05 6 99 Rocacorba -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 170405 00 06 9 00 Montbó - 59 41 100
Nucli 170405 00 06 9 01 Montbó - 48 29 77
Disseminat 170405 00 06 9 99 Disseminat de Montbó - 11 12 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170405 01 Adri Població
Unitat població 170405 02 Biert Població
Unitat població 170405 03 Canet d'Adri Població
Unitat població 170405 04 Montbò Població
Unitat població 170405 05 Montcal Població
Unitat població 170405 06 Refugis de la Mota, els Urbanització
Unitat població 170405 07 Rocacorba Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-09-03 Canvi de nom
  • Abans: 170405 Canet de Adri
  • Després: 170405 Canet d'Adri
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 45,20 km² 217 m
  • Després: 44,30 km² 217 m