Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 13,70 km²
Altitud 177 m
Població (a 01-01-2020) 288 h
Litoral No
Capital Madremanya
Distància -
Codi ajuntament 1709790004

Divisió territorial postal

  • 17462

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170979 00 00 0 00 Madremanya
Entitat singular 170979 00 01 7 00 Bevià - 8 8 16
Disseminat 170979 00 01 7 99 Bevià -Disseminat- - 8 8 16
Entitat singular 170979 00 02 2 00 Madremanya - 104 119 223
Nucli 170979 00 02 2 01 Madremanya - 68 73 141
Disseminat 170979 00 02 2 99 Disseminat de Madremanya - 36 46 82
Entitat singular 170979 00 05 6 00 Millars - 19 13 32
Nucli 170979 00 05 6 01 Millars - 19 13 32
Entitat singular 170979 00 06 9 00 Vilers - 6 11 17
Disseminat 170979 00 06 9 99 Vilers -Disseminat- - 6 11 17
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170979 01 Bevià Veïnat
Unitat població 170979 02 Madremanya Població
Unitat població 170979 03 Mas Ripoll, el Caseria
Unitat població 170979 04 Mas Torrent, el Caseria
Unitat població 170979 05 Millars Població
Unitat població 170979 06 Pedró, el Veïnat
Unitat població 170979 07 Vilers Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170979 Madremaña
  • Després: 170979 Madremanya
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,60 km² 177 m
  • Després: 13,70 km² 177 m