Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 83,24 Km2
Altitud 803 m
Població (a 01-01-2018) 5591 h
Litoral No
Capital Sant Hilari Sacalm
Distància -
Codi ajuntament 1716420002

Divisió territorial postal

 • 17403

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171642 00 00 0 00 Sant Hilari Sacalm
Entitat singular 171642 00 01 7 00 Sant Hilari Sacalm - 2818 2773 5591
Nucli 171642 00 01 7 01 Sant Hilari Sacalm - 2775 2728 5503
Disseminat 171642 00 01 7 99 Disseminat de Sant Hilari Sacalm - 43 45 88
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171642 01 Cal Sastre Urbanització
Unitat població 171642 02 Sant Hilari Sacalm Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-12-17 Canvi de nom
 • Abans: 171642 San Hilario de Sacalm
 • Després: 171642 San Hilario Sacalm
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 171642 San Hilario Sacalm
 • Després: 171642 Sant Hilari Sacalm
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 83,60 Km2 741 m
 • Després: 83,24 Km2 803 m