Skip to main content

171805 Santa Coloma de Farners

Característiques generals
Valor
Superfície 70,68 km²
Altitud 142 m
Població (a 01-01-2020) 13363 h
Litoral No
Capital Santa Coloma de Farners
Distància -
Codi ajuntament 1718050006

Divisió territorial postal

 • 17430
 • 17443
 • 17444
 • 17445

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171805 00 00 0 00 Santa Coloma de Farners
Entitat singular 171805 00 01 7 00 Castanyet - 30 25 55
Disseminat 171805 00 01 7 99 Castanyet -Disseminat- - 30 25 55
Entitat singular 171805 00 02 2 00 Sant Miquel de Cladells - 16 9 25
Disseminat 171805 00 02 2 99 Sant Miquel de Cladells -Disseminat- - 16 9 25
Entitat singular 171805 00 03 8 00 Sant Pere Cercada - 8 3 11
Disseminat 171805 00 03 8 99 Sant Pere Cercada -Disseminat- - 8 3 11
Entitat singular 171805 00 04 3 00 Santa Coloma de Farners - 5836 5773 11609
Nucli 171805 00 04 3 01 Santa Coloma de Farners - 5836 5773 11609
Entitat singular 171805 00 05 6 00 Veïnat d'Avall, el - 43 38 81
Disseminat 171805 00 05 6 99 Veïnat d'Avall, el -Disseminat- - 43 38 81
Entitat singular 171805 00 06 9 00 Vallors - 22 22 44
Disseminat 171805 00 06 9 99 Vallors -Disseminat- - 22 22 44
Entitat singular 171805 00 07 5 00 Santa Coloma Residencial - 795 722 1517
Disseminat 171805 00 07 5 99 Santa Coloma Residencial -Disseminat- - 795 722 1517
Entitat singular 171805 00 08 1 00 Sot d'en Mola - 12 9 21
Disseminat 171805 00 08 1 99 Sot d'en Mola -Disseminat- - 12 9 21
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171805 01 Can Camps Urbanització
Unitat població 171805 02 Can Ferragut Urbanització
Unitat població 171805 03 Can Mallador Urbanització
Unitat població 171805 04 Can Mestres Urbanització
Unitat població 171805 05 Castanyet Caseria
Unitat població 171805 06 Santa Coloma de Farners Ciutat
Unitat població 171805 07 Santa Coloma Residencial Urbanització
Unitat població 171805 08 Sant Miquel de Cladells Caseria
Unitat població 171805 09 Sant Pere Cercada Caseria
Unitat població 171805 10 Sol Ixent Urbanització
Unitat població 171805 11 Vallors Veïnat
Unitat població 171805 12 Veïnat d'Avall, el Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 171805 Santa Coloma de Farnés
 • Després: 171805 Santa Coloma de Farners
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 71,30 km² 142 m
 • Després: 70,68 km² 142 m