Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 24,99 km²
Altitud 28 m
Població (a 01-01-2020) 846 h
Litoral No
Capital Ventalló
Distància -
Codi ajuntament 1721090004

Divisió territorial postal

  • 17137
  • 17472
  • 17473
  • 17475

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172109 00 00 0 00 Ventalló
Entitat singular 172109 00 01 7 00 Montiró - 12 7 19
Nucli 172109 00 01 7 01 Montiró - 12 5 17
Disseminat 172109 00 01 7 99 Disseminat de Montiró - 0 2 2
Entitat singular 172109 00 02 2 00 Pelacalç - 124 114 238
Nucli 172109 00 02 2 01 Pelacalç - 10 7 17
Nucli 172109 00 02 2 02 Mas Gros - 98 95 193
Disseminat 172109 00 02 2 99 Disseminat de Pelacalç - 16 12 28
Entitat singular 172109 00 03 8 00 Saldet - 31 28 59
Nucli 172109 00 03 8 01 Can Jordi - 17 17 34
Nucli 172109 00 03 8 02 Saldet - 8 6 14
Disseminat 172109 00 03 8 99 Disseminat de Saldet - 6 5 11
Entitat singular 172109 00 04 3 00 Ventalló - 107 122 229
Nucli 172109 00 04 3 02 Ventalló - 85 100 185
Disseminat 172109 00 04 3 99 Disseminat de Ventalló - 22 22 44
Entitat singular 172109 00 05 6 00 Vila-robau - 36 37 73
Nucli 172109 00 05 6 01 Vila-robau - 29 27 56
Disseminat 172109 00 05 6 99 Disseminat de Vila-robau - 7 10 17
Entitat singular 172109 00 06 9 00 Valveralla - 39 35 74
Nucli 172109 00 06 9 02 Valveralla - 31 27 58
Disseminat 172109 00 06 9 99 Disseminat de Valveralla - 8 8 16
Entitat singular 172109 00 07 5 00 Arbre Sec, l' - 14 14 28
Nucli 172109 00 07 5 01 Arbre Sec, l' - 8 3 11
Disseminat 172109 00 07 5 99 Disseminat de l'Arbre Sec - 6 11 17
Entitat singular 172109 00 08 1 00 Masos de Ventalló, els - 65 61 126
Nucli 172109 00 08 1 01 Masos de Ventalló, els - 52 56 108
Disseminat 172109 00 08 1 99 Disseminat dels Masos de Ventalló - 13 5 18
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172109 01 Arbre Sec, l' Veïnat
Unitat població 172109 02 Can Jordi Urbanització
Unitat població 172109 03 Masos, els Barri
Unitat població 172109 04 Montiró Població
Unitat població 172109 05 Pelacalç Població
Unitat població 172109 06 Saldet Població
Unitat població 172109 07 Valveralla Població
Unitat població 172109 08 Ventalló Població
Unitat població 172109 09 Vila-robau Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 26,10 km² 28 m
  • Després: 24,99 km² 28 m
2007-08-31 Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi
  • Abans: ABP01 Alt Empordà-Figueres
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses