Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 9,70 Km2
Altitud 23 m
Població (a 01-01-2018) 1189 h
Litoral No
Capital Verges
Distància -
Codi ajuntament 1721160009

Divisió territorial postal

  • 17142

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172116 00 00 0 00 Verges
Entitat singular 172116 00 01 7 00 Verges - 582 607 1189
Nucli 172116 00 01 7 01 Verges - 549 574 1123
Disseminat 172116 00 01 7 99 Disseminat de Verges - 33 33 66
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172116 01 Vall, la Veïnat
Unitat població 172116 02 Verges Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,10 Km2 23 m
  • Després: 9,70 Km2 23 m