Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 50,62 Km2
Altitud 51 m
Població (a 01-01-2018) 1713 h
Litoral No
Capital Vulpellac
Distància -
Codi ajuntament 1790260009

Divisió territorial postal

 • 17110
 • 17111
 • 17113

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 179026 00 00 0 00 Forallac
Entitat col·lectiva 179026 01 00 0 00 Fonteta - 136 162 298
Entitat singular 179026 01 02 1 00 Fonteta - 136 162 298
Nucli 179026 01 02 1 01 Fonteta - 93 121 214
Disseminat 179026 01 02 1 99 Disseminat de Fonteta - 43 41 84
Entitat col·lectiva 179026 02 00 0 00 Peratallada - 248 214 462
Entitat singular 179026 02 01 5 00 Canapost - 37 36 73
Nucli 179026 02 01 5 01 Canapost - 22 29 51
Disseminat 179026 02 01 5 99 Disseminat de Canapost - 15 7 22
Entitat singular 179026 02 02 0 00 Peratallada - 105 97 202
Nucli 179026 02 02 0 01 Peratallada - 73 68 141
Disseminat 179026 02 02 0 99 Disseminat de Peratallada - 32 29 61
Entitat singular 179026 02 03 6 00 Sant Climent de Peralta - 61 43 104
Disseminat 179026 02 03 6 99 Sant Climent de Peralta -Disseminat- - 61 43 104
Entitat singular 179026 02 04 1 00 Santa Susanna de Peralta - 45 38 83
Nucli 179026 02 04 1 01 Santa Susanna de Peralta - 6 4 10
Disseminat 179026 02 04 1 99 Disseminat de Santa Susanna de Peralta - 39 34 73
Entitat col·lectiva 179026 03 00 0 00 Vulpellac - 459 494 953
Entitat singular 179026 03 01 4 00 Bordeta, la - 88 110 198
Nucli 179026 03 01 4 01 Bordeta, la - 88 110 198
Entitat singular 179026 03 02 9 00 Puig de Sant Ramon, el - 231 244 475
Nucli 179026 03 02 9 01 Puig de Sant Ramon, el - 231 244 475
Entitat singular 179026 03 03 5 00 Vulpellac - 140 140 280
Nucli 179026 03 03 5 01 Vulpellac - 114 105 219
Disseminat 179026 03 03 5 99 Disseminat de Vulpellac - 26 35 61
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 179026 01 Bordeta, la Veïnat
Unitat població 179026 02 Canapost Població
Unitat població 179026 03 Fitor Població
Unitat població 179026 04 Fonteta Població
Unitat població 179026 05 Peratallada Vila
Unitat població 179026 06 Pla, el Veïnat
Unitat població 179026 07 Puig de Sant Ramon, el Urbanització
Unitat població 179026 08 Santa Susanna de Peralta Població
Unitat població 179026 09 Sant Climent de Peralta Població
Unitat població 179026 10 Vulpellac Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1976-01-29 Agregació de municipis Abans:
 • 170720 Fonteta
 • 172351 Vulpellach
 • 171313 Peratallada
Després:
 • 179026 Forallac
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 50,00 Km2 51 m
 • Després: 50,62 Km2 51 m