Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 32,61 km²
Altitud 526 m
Població (a 01-01-2020) 744 h
Litoral No
Capital Albi, l'
Distància -
Codi ajuntament 2500960009

Divisió territorial postal

  • 25450

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250096 00 00 0 00 Albi, l'
Entitat singular 250096 00 01 7 00 Albi, l' - 378 366 744
Nucli 250096 00 01 7 01 Albi, l' - 351 341 692
Disseminat 250096 00 01 7 99 Disseminat de l'Albi - 27 25 52
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250096 01 Albi, l' Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250096 Albi
  • Després: 250096 Albi, l'
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 33,00 km² 526 m
  • Després: 32,61 km² 526 m