Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 10,58 km²
Altitud 950 m
Població (a 01-01-2020) 81 h
Litoral No
Capital Arsèguel
Distància -
Codi ajuntament 2503280001

Divisió territorial postal

  • 25722

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250328 00 00 0 00 Arsèguel
Entitat singular 250328 00 01 7 00 Arsèguel - 34 29 63
Nucli 250328 00 01 7 01 Arsèguel - 33 26 59
Disseminat 250328 00 01 7 99 Disseminat d'Arsèguel - 1 3 4
Entitat singular 250328 00 02 2 00 Pont d'Arsèguel, el - 12 6 18
Disseminat 250328 00 02 2 99 Pont d'Arsèguel, el -Disseminat- - 12 6 18
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250328 01 Arsèguel Població
Unitat població 250328 02 Pont d'Arsèguel, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250328 Arseguell
  • Després: 250328 Arsèguel
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,50 km² 950 m
  • Després: 10,58 km² 950 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran