Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 8,50 km²
Altitud 957 m
Població (a 01-01-2020) 804 h
Litoral No
Capital Esterri d'Àneu
Distància -
Codi ajuntament 2508640003

Divisió territorial postal

  • 25580

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250864 00 00 0 00 Esterri d'Àneu
Entitat singular 250864 00 01 7 00 Esterri d'Àneu - 382 422 804
Nucli 250864 00 01 7 01 Esterri d'Àneu - 380 422 802
Disseminat 250864 00 01 7 99 Disseminat d'Esterri d'Àneu - 2 0 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250864 01 Esterri d'Àneu Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250864 Esterri de Aneu
  • Després: 250864 Esterri d'Àneu
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,50 km² 957 m
  • Després: 8,50 km² 957 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran