Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 12,23 km²
Altitud 381 m
Població (a 01-01-2020) 332 h
Litoral No
Capital Soleràs, el
Distància -
Codi ajuntament 2520690004

Divisió territorial postal

  • 25163

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252069 00 00 0 00 Soleràs, el
Entitat singular 252069 00 01 7 00 Soleràs, el - 175 157 332
Nucli 252069 00 01 7 01 Soleràs, el - 158 149 307
Disseminat 252069 00 01 7 99 Disseminat del Soleràs - 17 8 25
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252069 01 Soleràs Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252069 Solerás
  • Després: 252069 Soleràs, el
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,60 km² 381 m
  • Després: 12,23 km² 381 m