Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 105,05 km²
Altitud 692 m
Població (a 01-01-2020) 2154 h
Litoral No
Capital Sort
Distància -
Codi ajuntament 2520940003

Divisió territorial postal

 • 25560
 • 25567
 • 25568
 • 25569

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252094 00 00 0 00 Sort
Entitat singular 252094 00 01 7 00 Altron - 18 32 50
Nucli 252094 00 01 7 01 Altron - 17 32 49
Disseminat 252094 00 01 7 99 Disseminat d'Altron - 1 0 1
Entitat singular 252094 00 02 2 00 Bastida de Sort, la - 22 19 41
Nucli 252094 00 02 2 01 Bastida de Sort, la - 22 19 41
Disseminat 252094 00 02 2 99 Disseminat de la Bastida de Sort - 0 0 0
Entitat singular 252094 00 03 8 00 Bernui - 8 12 20
Nucli 252094 00 03 8 01 Bernui - 4 5 9
Disseminat 252094 00 03 8 99 Disseminat de Bernui - 4 7 11
Entitat singular 252094 00 04 3 00 Bressui - 11 12 23
Nucli 252094 00 04 3 01 Bressui - 11 12 23
Disseminat 252094 00 04 3 99 Disseminat de Bressui - 0 0 0
Entitat singular 252094 00 05 6 00 Enviny - 18 9 27
Nucli 252094 00 05 6 01 Enviny - 18 8 26
Disseminat 252094 00 05 6 99 Disseminat d'Enviny - 0 1 1
Entitat singular 252094 00 06 9 00 Llarvén - 4 6 10
Nucli 252094 00 06 9 01 Llarvén - 4 6 10
Disseminat 252094 00 06 9 99 Disseminat de Llarvén - 0 0 0
Entitat singular 252094 00 07 5 00 Llessui - 41 55 96
Nucli 252094 00 07 5 01 Llessui - 41 55 96
Disseminat 252094 00 07 5 99 Disseminat de Llessui - 0 0 0
Entitat singular 252094 00 08 1 00 Montardit de Dalt - 17 15 32
Nucli 252094 00 08 1 01 Montardit de Dalt - 13 14 27
Disseminat 252094 00 08 1 99 Disseminat de Montardit de Dalt - 4 1 5
Entitat singular 252094 00 09 4 00 Olp - 21 21 42
Nucli 252094 00 09 4 01 Olp - 20 19 39
Disseminat 252094 00 09 4 99 Disseminat d'Olp - 1 2 3
Entitat singular 252094 00 11 5 00 Pujalt - 21 12 33
Nucli 252094 00 11 5 01 Pujalt - 21 12 33
Entitat singular 252094 00 12 0 00 Montardit de Baix - 47 54 101
Nucli 252094 00 12 0 01 Montardit de Baix - 47 54 101
Disseminat 252094 00 12 0 99 Disseminat de Montardit de Baix - 0 0 0
Entitat singular 252094 00 13 6 00 Saurí - 10 13 23
Nucli 252094 00 13 6 01 Saurí - 10 12 22
Disseminat 252094 00 13 6 99 Disseminat de Saurí - 0 1 1
Entitat singular 252094 00 14 1 00 Sorre - 7 6 13
Nucli 252094 00 14 1 01 Sorre - 7 6 13
Entitat singular 252094 00 15 4 00 Sort - 820 818 1638
Nucli 252094 00 15 4 01 Sort - 817 817 1634
Disseminat 252094 00 15 4 99 Disseminat de Sort - 3 1 4
Entitat singular 252094 00 16 7 00 Castellviny - 1 4 5
Disseminat 252094 00 16 7 99 Castellviny -Disseminat- - 1 4 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252094 01 Altron Població
Unitat població 252094 02 Bastida de Sort, la Llogarret
Unitat població 252094 03 Bernui Població
Unitat població 252094 04 Bressui Caseria
Unitat població 252094 05 Castellviny Masos
Unitat població 252094 06 Enviny Població
Unitat població 252094 07 Llarvén Població
Unitat població 252094 08 Llessui Població
Unitat població 252094 09 Montardit de Dalt Població
Unitat població 252094 10 Olp Població
Unitat població 252094 11 Pernui Llogarret
Unitat població 252094 12 Pujal Llogarret
Unitat població 252094 13 Ribera de Montardit Població
Unitat població 252094 14 Saurí Població
Unitat població 252094 15 Sorre Població
Unitat població 252094 16 Sort Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1976-04-13 Agregació de municipis Abans:
 • 252094 Sort
 • 250267 Altron
Després:
 • 252094 Sort
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 105,10 km² 692 m
 • Després: 105,05 km² 692 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran