Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 50,56 Km2
Altitud 119 m
Població (a 01-01-2018) 2307 h
Litoral No
Capital Torres de Segre
Distància -
Codi ajuntament 2523260009

Divisió territorial postal

  • 25170
  • 25182

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252326 00 00 0 00 Torres de Segre
Entitat singular 252326 00 01 7 00 Torres de Segre - 1109 1058 2167
Nucli 252326 00 01 7 01 Torres de Segre - 1010 982 1992
Disseminat 252326 00 01 7 99 Disseminat de Torres de Segre - 99 76 175
Entitat singular 252326 00 02 2 00 Utxesa - 86 54 140
Nucli 252326 00 02 2 01 Urbanització Pescadors - 8 3 11
Nucli 252326 00 02 2 02 Urbanització Tossal - 36 24 60
Disseminat 252326 00 02 2 99 Disseminat d'Utxesa - 42 27 69
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252326 01 Pla del Panamà, el Polígon industrial
Unitat població 252326 02 Torres de Segre Vila
Unitat població 252326 03 Utxesa Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 50,60 Km2 119 m
  • Després: 50,56 Km2 119 m