Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 38,24 Km2
Altitud 374 m
Població (a 01-01-2019) 1801 h
Litoral No
Capital Alforja
Distància -
Codi ajuntament 4300940003

Divisió territorial postal

  • 43365

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430094 00 00 0 00 Alforja
Entitat singular 430094 00 01 7 00 Alforja - 682 659 1341
Nucli 430094 00 01 7 01 Alforja - 568 590 1158
Disseminat 430094 00 01 7 99 Disseminat d'Alforja - 114 69 183
Entitat singular 430094 00 02 2 00 Barqueres, les - 55 61 116
Disseminat 430094 00 02 2 99 Barqueres, les -Disseminat- - 55 61 116
Entitat singular 430094 00 03 8 00 Garrigots, els - 16 8 24
Disseminat 430094 00 03 8 99 Garrigots, els -Disseminat- - 16 8 24
Entitat singular 430094 00 04 3 00 Mas de l'Aleu - 0 0 0
Disseminat 430094 00 04 3 99 Mas de l'Aleu -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 430094 00 05 6 00 Portugal - 138 110 248
Disseminat 430094 00 05 6 99 Portugal -Disseminat- - 138 110 248
Entitat singular 430094 00 06 9 00 Sant Antoni - 16 24 40
Disseminat 430094 00 06 9 99 Sant Antoni -Disseminat- - 16 24 40
Entitat singular 430094 00 07 5 00 Servians, els - 14 18 32
Disseminat 430094 00 07 5 99 Servians, els -Disseminat- - 14 18 32
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430094 01 Alforja Vila
Unitat població 430094 02 Barqueres, les Urbanització
Unitat població 430094 03 Garrigots, els Urbanització
Unitat població 430094 04 Mas de l'Aleu, el Urbanització
Unitat població 430094 05 Portugal Urbanització
Unitat població 430094 06 Sant Antoni Urbanització
Unitat població 430094 07 Servians Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 38,30 Km2 374 m
  • Després: 38,24 Km2 374 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat