Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 35,26 km²
Altitud 24 m
Població (a 01-01-2020) 34734 h
Litoral
Capital Cambrils
Distància -
Codi ajuntament 4303850006

Divisió territorial postal

 • 43850

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430385 00 00 0 00 Cambrils
Entitat singular 430385 00 01 7 00 Ardiaca, l' - 730 731 1461
Nucli 430385 00 01 7 08 Ardiaca, l' - 727 730 1457
Disseminat 430385 00 01 7 99 Disseminat de l'Ardiaca - 3 1 4
Entitat singular 430385 00 02 2 00 Cambrils - 10762 11500 22262
Nucli 430385 00 02 2 01 Cambrils Badia - 1279 1212 2491
Nucli 430385 00 02 2 02 Cambrils - 9476 10284 19760
Disseminat 430385 00 02 2 99 Disseminat de Cambrils - 7 4 11
Entitat singular 430385 00 03 8 00 Llosa, la - 1009 1033 2042
Nucli 430385 00 03 8 09 Llosa, la - 1003 1029 2032
Disseminat 430385 00 03 8 99 Disseminat de la Llosa - 6 4 10
Entitat singular 430385 00 04 3 00 Mas d'en Bosc - 1368 1345 2713
Nucli 430385 00 04 3 03 Mas d'en Bosc - 1344 1323 2667
Disseminat 430385 00 04 3 99 Disseminat de Mas d'en Bosc - 24 22 46
Entitat singular 430385 00 05 6 00 Parc de Samà - 150 146 296
Disseminat 430385 00 05 6 99 Parc de Samà -Disseminat- - 150 146 296
Entitat singular 430385 00 06 9 00 Vilafortuny - 2971 2989 5960
Nucli 430385 00 06 9 03 Vilafortuny - 2948 2971 5919
Disseminat 430385 00 06 9 99 Disseminat de Vilafortuny - 23 18 41
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430385 01 Ardiaca Urbanització
Unitat població 430385 02 Barri Marítim, el Barri
Unitat població 430385 03 Cambrils Vila
Unitat població 430385 04 Cambrils Badia Urbanització
Unitat població 430385 05 Cambrils Mediterrani Urbanització
Unitat població 430385 06 Cambrils Platja Urbanització
Unitat població 430385 07 Cambrils Port Urbanització
Unitat població 430385 08 Dorada, la Urbanització
Unitat població 430385 09 Eixample Platja Urbanització
Unitat població 430385 10 Eixample Vila Urbanització
Unitat població 430385 11 Estrella de Cambrils, l' Urbanització
Unitat població 430385 12 Horta de Santa Maria, l' Urbanització
Unitat població 430385 13 Jardins de Vilafortuny Urbanització
Unitat població 430385 14 Llosa, la Urbanització
Unitat població 430385 15 Mar de Cambrils, el Urbanització
Unitat població 430385 16 Mas d'en Bosc, el Urbanització
Unitat població 430385 17 Nou Cambrils Urbanització
Unitat població 430385 18 Parc de Samà, el Masos
Unitat població 430385 19 Parellada Urbanització
Unitat població 430385 20 Platja Vilafortuny Urbanització
Unitat població 430385 21 Platges del Sud, les Urbanització
Unitat població 430385 22 Prat d'en Forés, el Urbanització
Unitat població 430385 23 Proacosa Urbanització
Unitat població 430385 24 Sector Castell Urbanització
Unitat població 430385 25 Sol de Cambrils, el Urbanització
Unitat població 430385 26 Tàrraco Urbanització
Unitat població 430385 27 Tallats, els Urbanització
Unitat població 430385 28 Urcavisa Urbanització
Unitat població 430385 29 Verge del Carme Urbanització
Unitat població 430385 30 Vilafortuny Urbanització
Unitat població 430385 31 Vilafortuny II Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 34,80 km² 24 m
 • Després: 35,26 km² 24 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat