Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 3,66 Km2
Altitud 214 m
Població (a 01-01-2019) 827 h
Litoral No
Capital Maspujols
Distància -
Codi ajuntament 4308100000

Divisió territorial postal

  • 43382

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430810 00 00 0 00 Maspujols
Entitat singular 430810 00 01 7 00 Maspujols - 396 371 767
Nucli 430810 00 01 7 01 Maspujols - 299 300 599
Disseminat 430810 00 01 7 99 Disseminat de Maspujols - 97 71 168
Entitat singular 430810 00 02 2 00 Rocabruna - 30 30 60
Disseminat 430810 00 02 2 99 Rocabruna -Disseminat- - 30 30 60
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430810 01 Cal Nicolau Urbanització
Unitat població 430810 02 Damunt del Nicolau, el Urbanització
Unitat població 430810 03 Maspujols Població
Unitat població 430810 04 Pla del Barenys, el Urbanització
Unitat població 430810 05 Roquesbrunes Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 3,60 Km2 214 m
  • Després: 3,66 Km2 214 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat