Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 19,15 km²
Altitud 229 m
Població (a 01-01-2020) 403 h
Litoral No
Capital Montferri
Distància -
Codi ajuntament 4308970005

Divisió territorial postal

  • 43812

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430897 00 00 0 00 Montferri
Entitat singular 430897 00 01 7 00 Montferri - 208 193 401
Nucli 430897 00 01 7 01 Montferri - 86 75 161
Nucli 430897 00 01 7 02 Alzineta, l' - 102 102 204
Nucli 430897 00 01 7 03 Planeta, la - 4 6 10
Disseminat 430897 00 01 7 99 Disseminat de Montferri - 16 10 26
Entitat singular 430897 00 02 2 00 Vilardida - 2 0 2
Nucli 430897 00 02 2 01 Vilardida - 2 0 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430897 01 Alzineta, l' Urbanització
Unitat població 430897 02 Montferri Població
Unitat població 430897 03 Vilardida Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 19,20 km² 229 m
  • Després: 19,15 km² 229 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà