Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 34,69 Km2
Altitud 888 m
Població (a 01-01-2018) 167 h
Litoral No
Capital Mont-ral
Distància -
Codi ajuntament 4309180001

Divisió territorial postal

  • 43364
  • 43459

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430918 00 00 0 00 Mont-ral
Entitat singular 430918 00 01 7 00 Aixàviga, l' - 8 5 13
Nucli 430918 00 01 7 01 Aixàviga, l' - 6 1 7
Disseminat 430918 00 01 7 99 Disseminat de l'Aixàviga - 2 4 6
Entitat singular 430918 00 02 2 00 Bosquet, el - 4 4 8
Nucli 430918 00 02 2 01 Bosquet, el - 3 3 6
Disseminat 430918 00 02 2 99 Disseminat del Bosquet - 1 1 2
Entitat singular 430918 00 03 8 00 Cabrera - 3 4 7
Disseminat 430918 00 03 8 99 Cabrera -Disseminat- - 3 4 7
Entitat singular 430918 00 04 3 00 Cadeneta, la - 11 7 18
Nucli 430918 00 04 3 01 Cadeneta, la - 2 3 5
Disseminat 430918 00 04 3 99 Disseminat de la Cadeneta - 9 4 13
Entitat singular 430918 00 05 6 00 Farena - 19 10 29
Nucli 430918 00 05 6 01 Farena - 15 6 21
Disseminat 430918 00 05 6 99 Disseminat de Farena - 4 4 8
Entitat singular 430918 00 06 9 00 Mont-ral - 53 39 92
Nucli 430918 00 06 9 01 Mont-ral - 49 38 87
Disseminat 430918 00 06 9 99 Disseminat de Mont-ral - 4 1 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430918 01 Aixàvega, l' Caseria
Unitat població 430918 02 Bosquet, el Caseria
Unitat població 430918 03 Cabrera, la Veïnat
Unitat població 430918 04 Cadeneta, la Caseria
Unitat població 430918 05 Farena Llogarret
Unitat població 430918 06 Mas de Llaneta, el Masos
Unitat població 430918 07 Mont-ral Població
Unitat població 430918 08 Silenci, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430918 Montreal
  • Després: 430918 Mont-ral
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 34,70 Km2 888 m
  • Després: 34,69 Km2 888 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà