Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 21,65 km²
Altitud 349 m
Població (a 01-01-2020) 488 h
Litoral No
Capital Pont d'Armentera, el
Distància -
Codi ajuntament 4311350006

Divisió territorial postal

 • 43817

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431135 00 00 0 00 Pont d'Armentera, el
Entitat singular 431135 00 01 7 00 Pont d'Armentera, el - 249 239 488
Nucli 431135 00 01 7 01 Planeta, la - 35 33 68
Nucli 431135 00 01 7 02 Pont d'Armentera, el - 203 198 401
Disseminat 431135 00 01 7 99 Disseminat del Pont d'Armentera - 11 8 19
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431135 01 Planeta, la Barri
Unitat població 431135 02 Pont d'Armentera, el Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-08-26 Alteració límits municipals
 • Abans: - km²
 • Després: - km²
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 431135 Pont d'Armentera
 • Després: 431135 Pont d'Armentera, el
1989-11-22 Alteració límits municipals
 • Abans: - km²
 • Després: - km²
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 27,80 km² 349 m
 • Després: 21,65 km² 349 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà