Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 8,72 Km2
Altitud 15 m
Població (a 01-01-2019) 16184 h
Litoral
Capital Torredembarra
Distància -
Codi ajuntament 4315360009

Divisió territorial postal

 • 43830

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431536 00 00 0 00 Torredembarra
Entitat singular 431536 00 04 3 00 Torredembarra - 7925 8259 16184
Nucli 431536 00 04 3 01 Torredembarra - 7925 8259 16184
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431536 01 Àmfores, les Urbanització
Unitat població 431536 02 Artmar Primer Urbanització
Unitat població 431536 03 Artmar Segon Urbanització
Unitat població 431536 04 Clarà Urbanització
Unitat població 431536 05 Clarà-mar Urbanització
Unitat població 431536 06 Clarà-sol Urbanització
Unitat població 431536 07 Delícies, les Urbanització
Unitat població 431536 08 Hort de Xanans, l' Urbanització
Unitat població 431536 09 Marina, la Raval
Unitat població 431536 10 Marítima Residencial Urbanització
Unitat població 431536 11 Marítima Residencial del Sud Urbanització
Unitat població 431536 12 Montclarà Urbanització
Unitat població 431536 13 Munts, els Urbanització
Unitat població 431536 14 Sadolla Urbanització
Unitat població 431536 15 Sant Jordi Urbanització
Unitat població 431536 16 Sinieta, la Urbanització
Unitat població 431536 17 Torredembarra Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 8,60 Km2 15 m
 • Després: 8,72 Km2 15 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP25 Tarragonès