Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 15,13 Km2
Altitud 2 m
Població (a 01-01-2019) 27476 h
Litoral
Capital Salou
Distància -
Codi ajuntament 4390570005

Divisió territorial postal

 • 43840

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 439057 00 00 0 00 Salou
Entitat singular 439057 00 01 7 00 Salou - 12833 12100 24933
Nucli 439057 00 01 7 03 Salou - 12512 11769 24281
Nucli 439057 00 01 7 04 Xalets i Mirador de Salou - 277 298 575
Disseminat 439057 00 01 7 99 Disseminat de Salou - 44 33 77
Entitat singular 439057 00 02 2 00 Cap de Salou - 1308 1235 2543
Nucli 439057 00 02 2 01 Cap de Salou - 1308 1235 2543

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1989-12-22 Desagregació de municipis Abans:
 • 431711 Vila-seca i Salou
Després:
 • 439057 Salou
 • 431711 Vila-seca i Salou
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 15,20 Km2 80 m
 • Després: 15,13 Km2 2 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP25 Tarragonès