Skip to main content
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Illes - -
Província 13 Ciudad Real
Comunitat autònoma 08 Castella - la Manxa
Variacions
Data Canvi Descripció
2002-01-01 Canvi de nom
  • Abans: 130408 Fernancaballero
  • Després: 130408 Fernán Caballero