Skip to main content

139035 Arenales de San Gregorio

Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Illes - -
Província 13 Ciudad Real
Comunitat autònoma 08 Castella - la Manxa
Variacions
Data Canvi Descripció
2000-01-01 Desagregació de municipis Abans:
  • 130283 Campo de Criptana
Després:
  • 139035 Arenales de San Gregorio
  • 130283 Campo de Criptana