Skip to main content
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Illes 384 Tenerife
Província 38 Santa Cruz de Tenerife
Comunitat autònoma 05 Canàries
Variacions
Data Canvi Descripció
2014-08-25 Canvi de nom
  • Abans: 380526 Vilaflor
  • Després: 380526 Vilaflor de Chasna