Skip to main content

410690 Palacios y Villafranca, Los

Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Illes - -
Província 41 Sevilla
Comunitat autònoma 01 Andalusia