Skip to main content

461751 Montitxelvo/Montichelvo

Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Illes - -
Província 46 València
Comunitat autònoma 10 Comunitat Valenciana
Variacions
Data Canvi Descripció
2008-01-01 Canvi de nom
  • Abans: 461751 Montichelvo
  • Després: 461751 Montitxelvo/Montichelvo