Skip to main content
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Illes - -
Província 46 València
Comunitat autònoma 10 Comunitat Valenciana
Variacions
Data Canvi Descripció
2009-01-01 Canvi de nom
  • Abans: 462227 San Juan de Énova
  • Després: 462227 Sant Joan de l'Ènova
2011-01-01 Canvi de nom
  • Abans: 462227 Sant Joan de l'Ènova
  • Després: 462227 Sant Joanet