Skip to main content
Economic indicators on water Catalonia
Water supply price Waste water treatment price Water unit value
2016 1.49 1.20 2.69
2014 1.41 1.34 2.75
2013 1.34 1.20 2.54
2012 1.14 1.15 2.29
2011 1.12 0.72 1.84
2010 1.11 0.72 1.83
2009 1.05 0.71 1.76
2008 0.93 0.66 1.59
2007 0.85 0.69 1.54
2006 0.87 0.24 1.11
2005 0.83 0.21 1.04
2004 0.77 0.15 0.92
2003 0.82 0.22 1.04
2002 0.79 0.19 0.98
2001 0.76 0.15 0.91
2000 0.78 0.16 0.94
1999 0.73 0.17 0.90
1998 0.72 0.14 0.86
1997 0.66 0.14 0.80
1996 0.63 0.13 0.76
Units: Euros/m3.
Source: INE. Indicators on water.
Note: From 2014 onwards, data are updated every two years.
Economic indicators on water Spain
Water supply price Waste water treatment price Water unit value
2016 1.17 0.78 1.95
2014 1.10 0.79 1.89
2013 1.09 0.74 1.83
2012 1.03 0.70 1.73
2011 0.95 0.59 1.54
2010 0.92 0.59 1.51
2009 0.88 0.54 1.42
2008 0.81 0.50 1.31
2007 0.75 0.51 1.26
2006 0.71 0.36 1.07
2005 0.67 0.33 1.00
2004 0.66 0.30 0.96
2003 0.64 0.22 0.86
2002 0.61 0.20 0.81
2001 0.57 0.19 0.76
2000 0.56 0.17 0.73
1999 0.53 0.16 0.69
1998 0.53 0.14 0.67
1997 0.51 0.14 0.65
1996 0.50 0.13 0.63
Units: Euros/m3.
Source: INE. Indicators on water.
Note: From 2014 onwards, data are updated every two years.

Last update: November 29, 2018.

Statistics ESTA

Methodological note

El subministrament d'aigua potable és un dels serveis bàsics per al desenvolupament demogràfic, social i econòmic d'una societat, i la seva prestació té caràcter obligatori per part dels poders públics. És un servei de competència municipal que pot ser gestionat, directament o indirectament, a través de societats mixtes o concessions. També pot ser gestionat per ens supramunicipals d'àmbit local o autonòmic.

Pel que fa a la recollida i tractament de les aigües residuals, responsabilitat també d'ajuntaments i entitats locals, la seva obligatorietat va ser definitivament impulsada amb la promulgació de la Directiva comunitària 91/271/CE, que posà en marxa el Pla nacional de sanejament i depuració, com a eina per a la planificació d'infraestructures de sanejament i depuració de les aigües residuals.

A partir de l'any 2004 hi ha un canvi de metodologia i es produeixen algunes variacions en les dades de recollida i tractament de les aigües residuals, pel fet que s'hi incorporen les aigües residuals no procedents de la xarxa de distribució (pluvials o altres procedències), mentre que fins al 2003 es recollia exclusivament la informació sobre les aigües residuals procedents de la mateixa xarxa.

Tant les dades de Catalunya com les d'Espanya provenen de l'Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües que l'Instituto Nacional de Estadística (INE) fa anualment.

Valor unitari de l'aigua. Es defineix com el quocient entre les ingressos pel servei realitzat (import recaptat en concepte de subministrament, clavegueram i depuració) i el volum d'aigua consumit pels usuaris. Tant llars com sector serveis i indústria.