Skip to main content
Final agricultural output Value
Catalonia Spain European Union-27
2021 5,435.5 (p) Provisional value 56,159.0 433,329.4
2020 5,146.5 (p) Provisional value 50,826.9 400,067.9
2019 4,980.5 50,585.9 402,663.5
2018 4,912.5 50,934.8 392,298.1
2017 4,668.5 49,449.5 388,544.2
2016 4,375.1 47,212.4 365,763.1
2015 4,240.0 44,434.4 370,731.4
2014 4,311.3 42,786.6 376,267.9
2013 4,506.8 42,822.3 383,148.5
2012 4,318.3 40,717.9 373,680.1
2011 4,302.0 39,732.5 364,612.6
2010 3,942.0 39,215.0 336,343.5
2009 3,917.2 36,789.2 311,516.4
2008 4,159.5 40,357.1 350,339.4
2007 4,078.2 41,316.1 332,767.8
2006 4,011.5 36,027.9 302,699.7
2005 3,884.3 38,484.1 303,656.6
2004 3,950.4 40,540.8 .. Confidential data, low reliability or not available
2003 3,982.0 41,128.3 .. Confidential data, low reliability or not available
2002 3,927.9 37,851.0 .. Confidential data, low reliability or not available
2001 4,198.6 37,394.9 .. Confidential data, low reliability or not available
2000 0.0 35,273.7 .. Confidential data, low reliability or not available
Units: Millions of euros.
Source:
2000-2001: Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, European Union: Eurostat.
2002-2021: Catalonia: Ministry of Climate Action, Food and Rural Agenda. Source Spain and European Union: Eurostat.
2002-2021: Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, European Union: Eurostat.
(p) Provisional value.
(..) Confidential data, low reliability or not available.
Final agricultural output. Crop Value
Catalonia Spain European Union-27
2021 2,001.1 (p) Provisional value 34,999.8 248,656.9
2020 1,715.8 (p) Provisional value 30,484.6 221,015.4
2019 1,614.7 30,108.3 221,579.4
2018 1,701.9 31,405.8 216,289.3
2017 1,544.8 29,981.4 208,528.9
2016 1,506.1 29,398.1 201,619.9
2015 1,421.3 27,192.2 204,266.4
2014 1,390.0 25,584.9 202,310.6
2013 1,601.1 25,895.9 208,987.9
2012 1,512.4 24,030.3 204,006.0
2011 1,574.7 24,157.3 202,709.0
2010 1,564.8 25,028.1 188,258.2
2009 1,498.4 22,509.9 169,255.2
2008 1,682.4 25,756.5 194,285.3
2007 1,640.0 26,148.4 186,325.0
2006 1,480.1 21,682.6 163,031.6
2005 1,512.8 24,100.4 164,318.5
2004 1,543.2 26,667.1 .. Confidential data, low reliability or not available
2003 1,623.3 27,126.0 .. Confidential data, low reliability or not available
2002 1,560.7 24,054.4 .. Confidential data, low reliability or not available
2001 1,415.0 22,346.5 .. Confidential data, low reliability or not available
2000 1,266.8 22,463.7 .. Confidential data, low reliability or not available
Units: Thousands of euros.
Source:
2000-2001: Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, European Union: Eurostat.
2002-2021: Catalonia: Ministry of Climate Action, Food and Rural Agenda. Source Spain and European Union: Eurostat.
2002-2021: Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, European Union: Eurostat.
(p) Provisional value.
(..) Confidential data, low reliability or not available.
Final agricultural output. Animal Value
Catalonia Spain European Union-27
2021 3,296.2 (p) Provisional value 20,478.6 163,053.2
2020 3,301.1 (p) Provisional value 19,732.4 158,405.9
2019 3,236.4 19,919.6 160,652.9
2018 3,085.5 19,000.5 156,196.2
2017 3,001.2 18,962.0 160,778.4
2016 2,747.1 17,310.6 145,352.0
2015 2,696.3 16,727.3 147,848.8
2014 2,782.5 16,681.5 155,293.5
2013 2,783.7 16,457.6 156,069.6
2012 2,684.9 16,245.1 151,914.9
2011 2,609.7 15,160.0 144,799.2
2010 2,243.7 13,797.3 131,719.4
2009 2,290.1 13,911.4 126,258.2
2008 2,347.0 14,161.6 139,960.7
2007 2,326.5 14,777.0 131,513.3
2006 2,417.7 13,800.0 125,175.3
2005 2,248.9 13,967.6 125,373.3
2004 2,287.8 13,415.0 .. Confidential data, low reliability or not available
2003 2,243.0 13,547.8 .. Confidential data, low reliability or not available
2002 2,233.6 13,306.9 .. Confidential data, low reliability or not available
2001 2,661.0 14,596.2 .. Confidential data, low reliability or not available
2000 2,252.8 12,355.1 .. Confidential data, low reliability or not available
Units: Thousands of euros.
Source:
2000-2001: Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, European Union: Eurostat.
2002-2021: Catalonia: Ministry of Climate Action, Food and Rural Agenda. Source Spain and European Union: Eurostat.
2002-2021: Catalonia: Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food. Source Spain, European Union: Eurostat.
(p) Provisional value.
(..) Confidential data, low reliability or not available.

Last update: September 21, 2022. Revised series on December 7, 2022.

Statistics AGRARM

Methodological note

Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.