Skip to main content

Session of the Governing Council of the Statistics System of Catalonia, 28 October 2015

(This text is not available in English.)

Dades de la convocatòria

Dia: 28 d'octubre de 2015. Hora: 10.00 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016.
  4. Informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2014.
  5. Informació sobre la nova codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques
  6. Torn obert de paraules.