Skip to main content

Session of the Governing Board of the Statistics System of Catalonia, 27 October 2016

(This text is not available in English.)

Dades de la convocatòria

Dia: 27 d'octubre de 2016. Hora: 10 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
  3. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017
  4. Informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2015
  5. Torn obert de paraules