Skip to main content

Session of the Governing Council of the Statistics System of Catalonia, 3 November 2020

(This text is not available in English.)

Dades de la convocatòria

Dia: 3 de novembre de 2020. Hora: 18.00 hores

Lloc: sessió en línia

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (28 d'octubre de 2019).
  2. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2021.
  3. Informe sobre el compliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019.
  4. Pla estadístic de Catalunya 2022–2025.
  5. Torn obert de paraules.