Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i tipus de jornada

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i tipus de jornada. A últim dia del mes Catalunya. 09/2019
Completa Parcial Fix-discontinu No classificable Total
Indefinit 1.538.294 365.623 76.083 0 1.980.000
Temporal 503.252 284.374 0 0 787.626
No classificable 0 0 0 137.349 137.349
Total 2.041.546 649.997 76.083 137.349 2.904.975
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Catalonia

Options