Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i grups d'edat

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i grups d'edat. A últim dia del mes Berguedà. 12/2020 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
Completa 1.321 3.481 2.379 1.629 8.810
Parcial 787 912 552 480 2.731
Fix discontinu 29 49 39 26 143
No classificable 84 261 222 176 743
Total 2.221 4.703 3.192 2.311 12.427
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Berguedà

Options