Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i sector d'activitat. A últim dia del mes Berguedà. 12/2020 (p)
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Completa 191 2.528 682 5.409 8.810
Parcial 37 213 85 2.396 2.731
Fix discontinu 2 7 5 129 143
No classificable 10 19 1 713 743
Total 240 2.767 773 8.647 12.427
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Berguedà

Options