Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i sector d'activitat. A últim dia del mes Catalunya. Maig del 2021
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Completa 28.703 406.466 128.001 1.481.540 2.044.710
Parcial 2.238 28.608 14.358 583.461 628.665
Fix discontinu 3.953 2.125 677 64.313 71.068
No classificable 2.612 3.628 578 140.360 147.178
Total 37.506 440.827 143.614 2.269.674 2.891.621
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Catalonia

Options