Skip to main content
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Catalonia
Selecció per nivell geogràfic
04/2024 (p)
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Abril del 2024 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 6.255 17.140 16.190 16.045 55.635
B Indústries extractives 210 855 930 605 2.600
C Indústries manufactureres 58.690 152.160 156.820 96.900 464.570
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 405 2.060 1.805 930 5.200
E Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 2.565 8.585 10.615 7.860 29.625
F Construcció 24.435 74.670 79.760 50.500 229.365
G Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 118.670 205.155 172.165 119.715 615.705
H Transport i emmagatzematge 24.620 64.795 62.030 45.100 196.545
I Hostaleria 82.740 98.950 68.090 46.545 296.325
J Informació i comunicacions 34.960 70.065 34.480 14.555 154.060
K Activitats financeres i d'assegurances 6.235 22.305 23.740 11.790 64.065
L Activitats immobiliàries 3.610 9.865 11.365 11.225 36.065
M Activitats professionals, científiques i tècniques 56.160 102.910 67.530 40.445 267.045
N Activitats administratives i serveis auxiliars 57.395 102.490 85.560 64.845 310.290
O Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 13.080 52.965 65.700 49.190 180.935
P Educació 53.165 98.390 65.950 44.690 262.200
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 64.750 120.390 89.360 73.300 347.805
R Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 27.460 25.620 17.070 11.825 81.980
S Altres serveis 17.460 34.755 26.905 20.925 100.045
T Activitats llars 3.050 19.890 23.465 28.290 74.700
U Organismes extraterritorials 60 180 155 120 515
Total 655.980 1.284.190 1.079.700 755.405 3.775.270
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.