Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i tipus de relació laboral

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i tipus de relació laboral. A últim dia del mes Sabadell. 03/2020 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
Per compte d'altri 13.047 30.489 21.545 12.087 77.168
Per compte propi 898 4.505 3.973 3.255 12.631
Total 13.945 34.994 25.518 15.342 89.799
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Sabadell

Options