Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i tipus de relació laboral

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i tipus de relació laboral. A últim dia del mes Catalunya. Maig del 2021
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
Per compte d'altri 500.336 1.101.608 806.028 483.649 2.891.621
Per compte propi 38.660 181.006 176.717 161.228 557.611
Total 538.996 1.282.614 982.745 644.877 3.449.232
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Catalonia

Options