Skip to main content

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó. Per sector d'activitat

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó. Per sectors d'activitat. A últim dia del mes Terrades
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
09/2020 .. .. .. 17 20
06/2020 .. .. .. 21 24
03/2020 .. .. .. 19 22
12/2019 .. .. 0 18 21
09/2019 .. .. 0 17 20
06/2019 .. .. .. 17 21
03/2019 .. .. .. 18 20
12/2018 .. .. .. 19 21
09/2018 .. .. .. 19 21
06/2018 .. .. .. 16 18
03/2018 .. .. .. 17 19
12/2017 .. .. .. 8 10
09/2017 .. .. .. 8 10
06/2017 .. .. .. 9 11
03/2017 .. .. .. 8 9
12/2016 .. .. .. 9 10
09/2016 .. .. .. 12 13
06/2016 0 .. .. 12 14
03/2016 0 .. .. 11 13
12/2015 0 .. .. 10 12
09/2015 .. .. .. 7 8
06/2015 .. .. .. 10 11
03/2015 .. .. .. 9 10
12/2014 .. .. .. 11 12
09/2014 .. .. .. 10 11
06/2014 .. .. .. 9 10
03/2014 .. .. .. 9 10
12/2013 0 .. .. 10 12
09/2013 0 .. .. 10 12
06/2013 0 .. .. 10 12
03/2013 0 .. .. 10 12
12/2012 0 .. .. 10 12
09/2012 .. .. .. 11 12
06/2012 0 .. .. 11 13
03/2012 0 .. .. 10 12
12/2011 0 .. .. 10 13
09/2011 0 .. .. 10 12
06/2011 0 .. .. 11 13
03/2011 0 .. .. 11 13
12/2010 0 .. .. 11 13
09/2010 0 .. .. 9 11
06/2010 0 .. .. 12 15
03/2010 0 .. .. 12 16
12/2009 0 .. .. 11 15
09/2009 0 .. .. 11 16
06/2009 0 0 5 11 16
03/2009 0 0 5 11 16
12/2008 0 0 5 11 16
09/2008 .. .. .. 11 14
06/2008 .. .. .. 10 13
03/2008 .. .. .. 10 13
Unitats: Afiliacions.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Geographical area: Terrades

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By quarters

Territorial
Temporal