Skip to main content
Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals Reus
Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2019 250,7 521,1 649,9 4.686,0 602,2 6.709,8
2018 270,9 550,4 720,4 4.815,6 617,5 6.974,8
2017 275,5 608,0 878,3 4.977,8 606,0 7.345,7
2016 326,5 741,3 1.117,3 5.327,9 713,1 8.226,1
2015 381,3 907,1 1.407,9 5.848,3 794,4 9.339,0
2014 370,2 1.036,7 1.765,3 6.158,8 755,8 10.086,7
2013 335,3 1.065,5 2.084,5 6.306,2 670,9 10.462,4
2012 286,4 1.044,3 2.416,4 5.897,6 722,8 10.367,5
2011 278,3 1.026,8 2.446,9 5.336,2 759,6 9.847,8
2010 225,4 965,9 2.401,2 4.840,4 920,5 9.353,4
2009 176,8 899,6 2.201,7 4.303,3 687,1 8.268,4
2008 140,3 460,1 1.002,4 3.186,8 535,5 5.325,1
2007 90,2 434,0 567,6 2.505,3 314,2 3.911,2
2006 79,9 463,5 531,5 2.439,7 365,8 3.880,4
2005 68,2 479,0 561,7 2.595,3 252,4 3.956,5
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Geographical area: Reus

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal