Skip to main content
Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals Catalunya
Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2020 9.381,9 48.483,1 35.505,6 339.775,8 28.272,9 461.419,2
2019 7.973,6 42.781,6 30.535,1 273.230,1 26.243,3 380.763,6
2018 9.105,7 44.929,4 33.585,7 278.823,7 26.547,9 392.992,4
2017 10.052,8 50.210,3 38.933,7 291.549,9 27.547,7 418.294,4
2016 11.905,9 59.383,0 48.195,4 321.094,6 30.026,3 470.605,3
2015 13.662,6 70.768,3 60.257,3 357.101,3 32.668,9 534.458,5
2014 13.965,3 83.450,6 76.159,5 387.279,1 32.700,2 593.554,7
2013 12.865,4 93.945,3 92.349,5 406.914,6 31.220,0 637.294,8
2012 11.901,0 96.621,3 101.034,6 392.841,7 31.861,3 634.259,8
2011 10.796,3 95.200,0 100.128,2 359.262,1 32.838,3 598.224,8
2010 8.681,3 101.022,3 99.219,6 332.431,9 29.805,3 571.160,3
2009 6.047,8 98.295,9 90.926,2 297.231,9 19.107,2 511.608,9
2008 5.097,9 69.949,8 43.885,3 199.227,5 15.492,2 333.652,7
2007 3.297,7 58.987,3 23.338,5 159.338,8 11.443,3 256.405,5
2006 3.367,8 61.502,1 22.574,4 159.381,3 14.015,7 260.841,2
2005 3.403,0 60.522,3 24.930,6 162.216,6 14.390,4 265.462,9
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Geographical area: Catalonia

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal