Skip to main content
Atur registrat. Per branques d'activitat. Mitjanes anuals Ulldecona.
Agricultura, ramaderia, sivicultura i pesca Ind. extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil,fusta paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia Maquinària, material elèctric i de transport Construcció Comerç engròs i reparació vehícles motor i motocicletes Comerç detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i assegurances Activitats immobiliàries professionals i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Administració pública Educació Sanitat i serveis socials Activitats culturals i esportives, i altres serveis Sense ocupació anterior Total
2019 35,8 8,2 20,8 8,7 14,3 11,2 21,7 42,1 27,3 7,4 41,5 2,3 0,2 3,1 36,4 15,6 2,3 14,4 27,6 23,5 364,1
2018 42,7 6,4 20,4 4,8 14,7 20,5 22,3 43,5 24,3 11,0 37,9 3,8 0,4 4,8 35,6 15,2 2,3 12,7 25,2 24,1 372,3
2017 41,9 4,8 20,5 9,3 16,2 21,8 21,5 45,5 19,7 9,8 31,8 2,3 0,0 5,2 36,5 11,9 2,3 11,4 24,5 24,8 361,8
2016 52,6 5,8 19,9 9,4 25,2 24,9 26,9 51,2 21,6 10,8 34,6 2,4 0,1 5,9 36,3 16,5 2,4 13,1 27,5 25,4 412,5
2015 62,2 7,8 31,1 8,8 31,2 28,1 38,1 57,7 20,9 13,0 40,4 1,3 0,8 7,0 45,8 18,8 5,5 10,8 31,8 27,8 488,8
2014 66,3 15,7 39,2 10,2 24,2 43,8 49,4 64,2 21,7 11,3 35,4 3,5 1,7 8,9 56,3 15,3 12,4 10,8 33,7 23,6 547,2
2013 67,9 11,8 34,5 12,8 26,0 51,9 59,9 61,1 26,5 18,3 35,3 3,3 1,7 10,3 67,6 19,6 8,7 7,4 32,3 17,0 573,8
2012 57,8 14,3 34,3 10,3 30,9 51,3 71,3 45,6 25,1 21,3 34,3 4,6 0,7 12,8 67,5 26,1 13,5 9,9 29,7 19,0 580,0
2011 64,1 13,2 35,2 11,8 29,9 47,1 76,2 42,1 32,0 17,1 29,9 2,4 1,3 13,9 60,4 25,4 9,3 10,5 28,7 11,9 562,3
2010 38,5 13,6 35,5 9,1 37,4 59,9 89,7 33,5 27,2 15,8 30,8 2,2 1,2 15,9 41,3 15,2 9,7 12,3 17,7 10,5 516,6
2009 21,6 12,8 30,1 4,4 44,9 71,1 66,9 31,1 24,3 16,1 18,7 0,9 3,1 10,4 33,4 12,7 4,8 9,0 10,0 13,8 439,9
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Geographical area: Ulldecona

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal