Skip to main content

Utilització d'adobs orgànics a les explotacions amb superfície agrícola utilitzada (SAU)

Utilització d'adobs orgànics a les explotacions amb superfície agrícola utilitzada (SAU)
Catalonia
2009
Utilització d'adobs orgànics a les explotacions amb superfície agrícola utilitzada (SAU) Catalunya. 2009
Explotacions amb SAU < 2 2 a < 10 10 a < 50 50 a < 200 >= 200
Total
explot. 29.988 2.586 12.174 11.750 3.302 176
ha 422.235 2.946 50.226 190.763 150.766 27.535
Fems sòlids
total adobat
explot. 23.419 2.414 9.286 8.934 2.626 158
ha 283.454 2.639 34.750 125.126 100.022 20.917
amb incorporació immediata dels fems
explot. 10.315 942 4.517 3.600 1.160 96
ha 106.346 901 16.222 44.420 36.356 8.447
Fems semilíquids o lisier
total adobat
explot. 9.146 244 3.481 4.038 1.320 63
ha 138.781 307 15.476 65.637 50.744 6.617
amb incorporació immediata del lisier
explot. 4.651 102 1.858 1.918 741 32
ha 64.343 129 6.919 31.923 23.607 1.765
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.